Apliecināti tulkojumi


Zvērināta tulkotāja apliecinājums

Zvērināta tulkotāja apliecinājums tiek norādīts uz dokumentiem, lai apstiprinātu, ka tulkojums ir pareizs un atbilst avota dokumentam un ka to no avotvalodas mērķa valodā ir iztulkojis zvērināts tulkotājs vai tulkošanas aģentūra.

Parasti tulkotāja vai tulkošanas aģentūras apliecinājuma cena ir iekļauta pasūtījuma izmaksās. Ja ir jāsagatavo zvērināta tulkotāja tulkojuma papildu eksemplāri, var būt jāmaksā papildu maksa.

Advokāta vai notariāli apliecināti tulkojumi

Advokāta vai notariāli apliecinātus tulkojumus drīkst sagatavot tikai zvērināti tulkotāji, un tie ir jāapliecina praktizējošam advokātam vai notāram. Lai iztulkotu un notariāli apliecinātu dokumentu, avotdokumenta oriģināleksemplārs vai kopija ir jāsašuj kopā ar tulkojumu, un sertificētam tulkotājam ir jāpievieno īpašs tiesību aktos noteikts paziņojums. Advokāts vai notārs apliecina tulkotāja parakstu.

Tulkojumu legalizācija izmantošanai ārzemēs

Tulkojumu legalizācija ir process, kura laikā dokumenta tulkojumu apliecina advokāts vai notārs, lai apstiprinātu, ka šis dokuments ir iztulkots Īrijā un ka uz tā redzamais tulkotāja paraksts ir autentisks. Vairumā valstu pēc tulkojuma legalizācijas seko apostille zīmogs. Parasti apliecināšanas izmaksas ir 20-35 eiro diapazonā atkarībā no apliecinātājas iestādes. Ja jums ir nepieciešams apostille jūsu Īrijas dokumentam, vairāk informācijas skat. mūsu sadaļā Apostille.